Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
EZİNE MESLEK YÜKSEK OKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

Danışma Kurulu

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Danışma Kurulu

Bölüm Akademik Kurul Üyeleri- , Öğr. Gör. Ş. Ceren ULUPINAR, Öğr.Gör. M. İlker GÜLCEMAL, Öğr. Gör. Dr. Merve Gözde DURMAZ, Öğr. Gör. Gülce TOK

Bölüm Öğrenci Temsilcisi- Yasin DEMİR

Özel Sektör Temsilcileri- Cumhur BAYKUŞ

Kamu Temsilcileri- Doç. Dr. Bilge ÇAVUŞGİL KÖSE

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri- Hüseyin ÇAY

Mezunlar Temsilcisi- Sinem DAĞNIK

olmak üzere üye sayısı tekli sayılarda kalacak şekilde oluşturulan bir kurul olup, her eğitim-öğretim döneminde en az iki defa olmak üzere toplanıp, eğitim-öğretim programı üzerinde değerlendirmeler yaparlar.