Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
EZİNE MESLEK YÜKSEK OKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

Programlar ve Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Rekabetin giderek yoğunlaştığı, yeni teknolojilerin tüketicilerin vazgeçilmezi haline geldiği, sosyal medya sayesinde bilgi paylaşımının ışık hızına eriştiği günümüz dünyasında; tüm ticari ve sosyal kurumların işi her geçen gün daha da zorlaşmakta. Sonuç olarak, tanıtım, halkla ilişkiler, reklam ve iletişimin diğer tüm alanlarında, bu değişiklik ve yenilikleri takip eden,  yetenekli profesyonellere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta.

Pazarlama ve  Reklamcılık  Bölümü’nün amacı;  tanıtım, reklam ve halkla ilişkiler ile pazarlama alanında aldığı eğitimi gerçek hayatın pratiklerine uygulayabilen, stratejik düşünebilen, yenilik  ve trendleri takip eden, takım çalışmasına yatkın ve yabancı dil becerileri gelişmiş iletişimciler yetiştirmektir.

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Ön Lisans Programı Tanımı, Çıktıları ve Öğretim Planı 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6487&culture=tr-TR

Pazarlama Ön Lisans Programı Tanımı, Çıktıları ve Öğretim Planı 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6474&culture=tr-TR