Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
EZİNE MESLEK YÜKSEK OKULU PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

Genel Bilgiler

PAZARLAMA PROGRAMI

 

Üretim olanaklarındaki gelişmeler, sosyo-kültürel yaşamdaki dönüşümler pazarlamayı günümüzün en önemli işletme fonksiyonlarından biri haline getirmiştir. Pazarlamaya ilişkin uygulamaların belli bir vizyon ve bilimsel bilgi ışığında yapılması işletme başarısı açısından son derece önemlidir. Bu anlayışla programımızda, iş dünyasının ihtiyacı olan çağdaş mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Pazarlama programında, mesleki, kuramsal ve uygulamalı bir eğitim söz konusudur. Programda, öğrencilerin pazarlama uzmanlığı temel becerilerine sahip olmalarının yanında, girişimci kişiliğe sahip bireyler olarak yetişmelerine yönelik eğitim sunulmasına önem verilmektedir. Mezunlarımız, pazarlama uzmanı, satış danışmanı, müşteri temsilcisi, reklamcı ve halkla ilişkiler personeli olarak ürün ve hizmet üreten sektörlerin tümünde farklı alanlarda kariyer olanağı bulabilmektedir. Ülkemizde işletmelerce en çok ihtiyaç duyulan ve en çok aranan insan kaynağı alanlarından biri, yetişmiş pazarlama personelidir.

Kontenjan :35
Puan Türü : TYT

 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI

 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, bilimsel yöntemler ışığında iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek nitelikli,donanımlı, işletmelerin iletişim faaliyetlerini yürütebilecek bir düzeyde iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık teorik bilgileri yanında uygulama tecrübesi kazanmış, öncü ve fark yaratan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve giderek karmaşıklaşan üretim-yönetim ilişkileri, işletmelerin iyi yönetilmesi ve üretilenin tüketilmesini yaşamsal kılmaktır. Bu bağlamda işletmelerde üretilen ürün ve hizmetleri tanıtmak ve pazarlamak için yoğun iletişim çalışmalarına başvurulmaktadır. Bununla birlikte günümüzde hemen hemen her kurum ve kuruluşta halkla ilişkiler departmanının bulunması öğrencilerimizin önünü açmıştır. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler ve tanıtım, pazarlama, insan kaynakları departmanlarında çalışabilecekleri gibi reklam ajanslarında da iş bulabilmektedirler.
 

Kontenjan :60-60
Puan Türü : TYT